Wil jij ook bij RKSV Halsteren komen voetballen? Kom gerust eens kijken tijdens de trainingen of wedstrijden van je leeftijdgenoten. Je kunt ook informatie vragen via emailadres: ledenadministratie@rksvhalsteren.nl.

Contributie 2020 – 2021

Bij de vaststelling van de begroting in de Algemene Ledenvergadering van 16 september 2020 is besloten ten aanzien van de contributie voor het seizoen 2020-2021 geen verhoging toe te passen.

De volgende bedragen zijn dan ook voor het seizoen 2020-2021 van toepassing:

CATEGORIE
BEDRAG
Steunend/stil/niet-spelend lid €66,00
Jeugdlid + 2x trainen p.w. €177,00
Jeugdlid + 1x trainen p.w. €155,00
Seniorenlid 2x trainen p.w. €214,00
Seniorenlid 1x trainen p.w. €191,00
Seniorenlid 7 x 7-team €119,00
Lid zaalvoetbal €212,00
Lid zaal- en veldvoetbal €263,00

Gezinskorting

  • Per gezin behoeven maximaal 2 kinderen contributie te betalen.
  • De volgorde van geboorte is hierbij de maatstaf.
  • Het betreft dan wel een enkelvoudig gezin. Dus voor nieuwgevormde gezinnen, waarbij de beide partners uit eerdere relaties kinderen hebben, geldt dit besluit alleen voor de enkelvoudige samenstelling. Apart de eenheid van de vader en die van de moeder. Dus als bijvoorbeeld de vader uit zijn eerdere gezinssituatie 2 kinderen heeft en zijn nieuwe partner uit haar eveneens eerdere gezinssituatie ook 2 kinderen geldt er geen korting.
  • Het derde en volgende kind van een gezin is gratis lid van de vereniging.

Betaling contributie

De inning van de contributie vindt plaats via ClubCollect. Naar keuze kan de contributie in één of twee termijnen worden voldaan. De eerste termijn wordt op of rond 1 september geïnd, de eventuele tweede termijn op of rond 1 december.

Groep Leeftijd (op 1 januari in lopend seizoen)
Senioren Vanaf 18 jaar
JO19 17 t/m 18 jaar
JO17 15 t/m 16 jaar
JO15 14 jaar
JO14 13 jaar
JO13 12 jaar
JO12 11 jaar
JO11 10 jaar
JO10 9 jaar
JO9 8 jaar
JO8 5 t/m 7 jaar

Stichting leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 109 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Zo kan de contributie voor deze kinderen rechtsteeks door Leergeld aan RKSV Halsteren overgemaakt worden.

Ouders/verzorgers van kinderen dienen zelf een aanvraag te doen om bij een de hieronder genoemde stichtingen:

Voor West-Brabant bij de Stichting Leergeld de Brabantse Wal.

Website: https://www.leergeld.nl/debrabantsewal/doe-een-aanvraag/

Telefoon: 0164-262912

Email: leergeld.brabantsewal@hotmail.com

 

Voor Tholen bij de Stichting Leergeld Oosterschelderegio:

Website: https://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/doe-een-aanvraag/

Telefoon: 06-38930371

Email: info@leergeldoosterschelderegio.nl

 

Inschrijfformulier