Wil jij ook bij RKSV Halsteren komen voetballen? Kom gerust eens kijken tijdens de trainingen of wedstrijden van je leeftijdgenoten. Je kunt ook informatie vragen via emailadres: ledenadministratie@rksvhalsteren.nl.

Inschrijfformulier


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Contributie 2022 – 2023

  Bij de vaststelling van de begroting in de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2022 is besloten ten aanzien van de contributie voor het seizoen 2022-2023 een verhoging toe te passen van gemiddeld 4,5% in verband met de sterk toegenomen inflatie. In de drie voorgaande seizoenen zijn de contributiebedragen gelijk gebleven.

  De volgende bedragen zijn voor het seizoen 2022-2023 van toepassing:

  CATEGORIE
  BEDRAG
  Steunend/stil/niet-spelend lid €69,00
  Jeugdlid + 2x trainen p.w. €185,00
  Jeugdlid + 1x trainen p.w. €162,00
  Seniorenlid 2x trainen p.w. €224,00
  Seniorenlid 1x trainen p.w. €200,00
  Seniorenlid 7 x 7-team €124,00
  Lid zaalvoetbal €212,00
  Lid zaal- en veldvoetbal €263,00

  Gezinskorting

  • Per gezin behoeven maximaal 2 kinderen contributie te betalen.
  • De volgorde van geboorte is hierbij de maatstaf.
  • Het betreft dan wel een enkelvoudig gezin. Dus voor nieuwgevormde gezinnen, waarbij de beide partners uit eerdere relaties kinderen hebben, geldt dit besluit alleen voor de enkelvoudige samenstelling. Apart de eenheid van de vader en die van de moeder. Dus als bijvoorbeeld de vader uit zijn eerdere gezinssituatie 2 kinderen heeft en zijn nieuwe partner uit haar eveneens eerdere gezinssituatie ook 2 kinderen geldt er geen korting.
  • Het derde en volgende kind van een gezin is gratis lid van de vereniging.

  Betaling contributie

  De inning van de contributie vindt plaats via ClubCollect. Naar keuze kan de contributie in één of twee termijnen worden voldaan. De eerste termijn wordt op of rond 1 september geïnd, de eventuele tweede termijn op of rond 1 december.

  Groep Leeftijd (op 1 januari in lopend seizoen)
  Senioren Vanaf 18 jaar
  JO19 17 t/m 18 jaar
  JO17 15 t/m 16 jaar
  JO15 14 jaar
  JO14 13 jaar
  JO13 12 jaar
  JO12 11 jaar
  JO11 10 jaar
  JO10 9 jaar
  JO9 8 jaar
  JO8 5 t/m 7 jaar

  Stichting Leergeld

  Via 109 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt Leergeld kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

  Zo kan de contributie voor deze kinderen rechtstreeks door Leergeld aan RKSV Halsteren overgemaakt worden.

  Ouders/verzorgers van kinderen dienen zelf een aanvraag te doen om bij een de hieronder genoemde stichtingen:

  Voor West-Brabant bij de Stichting Leergeld de Brabantse Wal.

  Website: https://www.leergeld.nl/debrabantsewal/doe-een-aanvraag/

  Telefoon: 0164-262912

  Email: leergeld.brabantsewal@hotmail.com

   

  Voor Tholen bij de Stichting Leergeld Oosterschelderegio:

  Website: https://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/doe-een-aanvraag/

  Telefoon: 06-38930371

  Email: info@leergeldoosterschelderegio.nl