De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De Raad van Advies bestaat uit een zestal personen. De voorzitter is afkomstig uit de organisatie, daarnaast wordt de raad gevormd door personen met een nadrukkelijke voetbal-, commerciƫle of bestuurlijke achtergrond en die hun sporen daarin verdiend hebben.

SAMENSTELLING RAAD VAN ADVIES

  • Voorzitter: Willem-Jan van Tongeren
  • Lid: Frans Vermeulen (technische zaken)
  • Lid: Perry Severijnen
  • Lid: Jan van Elzakker
  • Lid: vacature
  • Lid: vacature
  • Vertegenwoordiger bestuur RKSV Halsteren: Patrick Koek