Het is al weer enige tijd geleden, dat we met een gestructureerde aanpak het Waarden en Normen-programma binnen RKSV Halsteren op de kaart hebben gezet. Dit hield in dat er een werkgroep Waarden en Normen is opgericht, er diverse sessies met trainers, leiders en ouders zijn gehouden, er een procedure voor ongewenst gedrag is opgesteld en last but not least er een boekje Waarden en Normen is uitgegeven.

Het werk is echter nooit af, we zijn onlangs tot de conclusie gekomen dat het belangrijk is dat het thema weer opgefrist gaat worden. De centrale vragen hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat ons programma up to date blijft in relatie tot nieuwe ontwikkelingen en hoe kunnen we het een structureel onderdeel van ons functioneren binnen onze vereniging laten zijn. Voorbeelden van gebeurtenissen bij andere verenigingen wat continue in de publiciteit is, toont steeds aan hoe belangrijk het is om hier actief mee bezig te zijn en blijven.

Daarom zijn we als vereniging blij dat er een nieuwe voorzitter is gekomen voor de Waarden en Normen commissie en dat er een stuurgroep is samengesteld waarin diverse nieuwe leden hebben plaatsgenomen, waaronder ook enkele ouders. De commissie is gaande weg het proces al tot de conclusie gekomen dat er een naamswijziging noodzakelijk was om beter aan te sluiten bij onze doelgroep. De commissie gaat dan ook verder door als de commissie Sportiviteit & Respect, wel spreken we over de Waarden en Normen van de club RKSV Halsteren.

Het opfrissen van de Waarden en Normen en geldende gedragsregels binnen RKSV Halsteren is aan de hand van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen gedaan. Protocollen voor het gebruik van Social Media, preventief beleid op pesten als ook seksuele intimidatie en misbruik zijn nu een vast onderdeel geworden van het Waarden en Normen beleid. De nieuwe voorzitter in samenwerking met de nieuwe commissie zal zich onder andere gaan richten op het ontwikkelen van structuren en de organisatie hierom heen om handhaving van de gedragsregels te kunnen waarborgen.

Cruciaal voor het meest belangrijke van de Waarden en Normen binnen onze vereniging is dat het een gezamenlijk belang is, waarin iedereen (bijna vanzelfsprekend) zijn verantwoordelijk neemt. We zullen ten allen tijde scherp moeten zijn en blijven op het signaleren van ongewenst gedrag en proberen hier in een vroegtijdig stadium de juiste stappen te zetten waarbij individuele belang en het club belang zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zullen zijn. Hierbij zijn de stellingen “Voorkomen is beter dan genezen” en “Wat gij niet wilt dat U geschied, doet dat ook een ander niet” een absolute waarheid.

Zonder de steun van de gehele vereniging gaat dit zeker niet lukken, en laten we er daarom gezamenlijk voor zorgen dat dit alles een structurele plaats krijgt en houdt, zodanig dat we ook op dit gebied trots kunnen zijn en blijven op onze mooie vereniging, zoals wij die met zijn allen vormen!

De commissie Sportiviteit & Respect

Sportiviteit-Respect-RKSV-2014-2015-1