Contributie inning seizoen 2021-2022

Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat we ook de inning van de contributie gaan starten. Dit seizoen zal de contributie in twee termijnen geïnd worden. De eerste termijn in september, de tweede in november. Uiteraard is het ook mogelijk de contributie volledig te voldoen bij de eerste termijn.

ClubCollect

De inning zal weer via ClubCollect plaatsvinden. Hiervoor is het uitermate belangrijk, dat de club over de juiste contactgegevens beschikt. ClubCollect communiceert uitsluitend via email en SMS. Zorg dus dat het correcte emailadres en mobiele nummer bij de club bekend zijn. Bij twijfel, stuur even een berichtje aan info@rksvhalsteren.nl of vul het contactformulier in op de website. Dan zorgt de ledenadministratie ervoor, dat de juiste gegevens geregistreerd worden.

Hoogte contributiebedragen

Voor de seniorleden geldt, dat zij eenmalig een korting van 30% op het contributiebedrag krijgen, als zij de contributie over het voorgaande seizoen geheel betaald hebben. De hoogte van de contributie voor de overige leden is hetzelfde als vorig seizoen en dus niet verhoogd.

Het bestuur rekent er op dat de contributie tijdig wordt voldaan!