Contributie seizoen 22/23

Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat we ook de inning van de contributie weer gaan starten.

Dit seizoen zal de contributie wederom in twee termijnen geïnd worden. De eerste termijn in september, de tweede in november. Uiteraard is het ook mogelijk de contributie volledig te voldoen bij de eerste termijn.

CLUBCOLLECT

De inning zal weer via ClubCollect plaatsvinden. Hiervoor is het uitermate belangrijk, dat de club over de juiste contactgegevens beschikt. ClubCollect communiceert uitsluitend via email, SMS en WhatsApp. Zorg dus dat het correcte emailadres en mobiele nummer bij de club bekend zijn. Bij twijfel, stuur even een berichtje aan info@rksvhalsteren.nl of vul het contactformulier in op de website. Dan zorgt de ledenadministratie ervoor, dat de juiste gegevens geregistreerd worden.

VERHOGING CONTRIBUTIEBEDRAGEN

Als gevolg van fors stijgende prijzen is in de ledenvergadering van juni 2022 besloten de contributies met gemiddeld 4,5 % te verhogen. Voor seizoen 2022-2023 gelden onderstaande tarieven:

  • Steunend / niet spelend lid / stil lid = € 69,-
  • Jeugdlid + 2 x trainen = € 185,-
  • Jeugdlid + 1 x trainen = € 162,-
  • Seniorenlid + 2 x trainen = € 224,-
  • Seniorenlid + 1 x trainen = € 200,-
  • Senioren 7 X 7 = € 124,-

Het bestuur rekent er op dat de contributie tijdig wordt voldaan!