Geen toegang sportpark toeschouwers

Door de aangescherpte Corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt om wederom een toegangsbeleid te introduceren aan de poort van het sportpark.

Dit als gevolg van het feit dat vanaf heden publiek bij sport niet is toegestaan. Deze maatregel zal in ieder geval gelden tot zaterdag 4 december, waarna de situatie door de overheid opnieuw wordt heroverwogen.

Heel concreet houdt dit in

  • Ouders van jeugdspelers vragen wij om de spelers af te zetten bij de toegangspoort voor trainingen en wedstrijden
  • Naast spelers zijn alleen toegestaan personen die functioneel noodzakelijk zijn zoals scheidsrechters, vrijwilligers, begeleiders en rij-ouders

Uit ervaring blijkt dat het begrip rij-ouders verschillend valt te interpreteren. Wij vragen iedereen met klem om hier met gezond verstand mee om te gaan. Beperk het aantal rij-ouders tot een minimum. Dit geldt voor bezoekende clubs, maar tevens voor ons als wij naar uitwedstrijden gaan.

Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit ook mogelijk blijft.

Bij voorbaat dank richting iedereen voor de medewerking en het begrip.