Proces indeling jeugd seizoen 22/23

Het seizoen 2021-2022 loopt ten einde en TZ-jeugd is alweer volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Om inzicht te geven welke zaken daarbij een rol spelen bijgaand het volgende overzicht:

Deadline overschrijving

We wijzen je er op dat de uiterste overschrijfdatum voor spelers ook dit jaar op 15 juni, om 23:59 uur is geweest.

Opgave aantal teams per leeftijdsgroep

Voor 21 juni dient bij KNVB bekend zijn hoeveel teams per leeftijdsgroep en in welke klasse ingeschreven worden.

Teamindelingen

Voor 11 juli dient bij de KNVB bekend te zijn welke spelers in welk team gaan spelen. De KNVB gaat deze gegevens gebruiken om grote kwaliteitsverschillen in teams per competitie te nivelleren.

Ledenadministratie

Wanneer je de drie eerder genoemde punten bekijkt zie je het tijdpad waaraan hard gewerkt moet worden om te voldoen aan de eisen van KNVB. Ook komt het elk jaar voor dat net voor de start van de competitie spelers vertrekken of stoppen. Dit is voor de bekend gemaakte indelingen vervelend, want er moeten dan mutaties gemaakt worden waar niet iedereen blij mee is. Iemand die vertrekt of stopt bij RKSV Halsteren en zich niet voor 15 juni heeft afgemeld , krijgt een rekening gepresenteerd van € 40,- om de kosten te dekken.

Teamsamenstelling

Door de trainers en soms ook door ouders zijn wensen kenbaar gemaakt en info verstrekt over spelers aan TZ jeugd. De ingegeven info wordt bestudeerd en bekeken. Zoals jullie zullen begrijpen kunnen niet alle wensen vervuld worden, maar we proberen hiermee rekening te houden.

Door de nieuwe prestatiegerichte teams zullen oefenwedstrijden en trainingen gespeeld gaan worden. De samenstelling kan per wedstrijd variëren en spelers worden persoonlijk uitgenodigd door de nieuwe selectietrainers.

De voorlopige indeling van alle teams wordt naar verwachting eind juni op de website geplaatst. Voor deze publicatie worden alle train(st)ers en begeleid(st)ers van de nieuwe teams, die dan bekend zijn, eerst ingelicht.