INFORMATIEBIJEENKOMST GEVOLGEN NIEUWE VOETBALPIRAMIDE geannuleerd

In tegenstelling tot eerder bericht zal de informatiebijeenkomst met betrekking tot de gevolgen van de nieuwe voetbalpiramide op maandag aanstaande niet plaatsvinden.

Op basis van nog resterende onduidelijkheden vanuit de KNVB en naar aanleiding van gesprekken Zondag en Zaterdag 1 achten wij het verstandig om ons te beraden qua de timing van het te nemen besluit om de Zondag 1 over te schrijven naar de zaterdag. Zodra er meer te melden is rondom deze beslissing, dan zullen wij dit delen.

De vrijgekomen tijd zullen wij benutten voor een additioneel bestuursoverleg betreffende dit onderwerp.