Informatiebijeenkomst over gevolgen nieuwe voetbalpiramide

Op 18 juni jl. heeft de KNVB Ledenraad een belangrijk besluit genomen over de voetbalpiramide (zie ook dit bericht van de KNVB). Dit besluit raakt ook ons als vereniging en met name de Zondag 1 en Zaterdag 1. Om dit toe te lichten organiseert het bestuur maandag 12 september een informatiebijeenkomst.

Vanaf volgend seizoen (‘23/’24) zal binnen de voetbalpiramide op landelijk niveau het weekendvoetbal worden geïntroduceerd. Dit betekent dat in de landelijke 3e en 4e divisie (en ook 1e afdelingsklasse) zaterdag- en zondagclubs in één geografisch ingedeelde poule worden ingedeeld. Naast een halvering van de reisafstanden en meer regionale wedstrijden zal dat naar verwachting ook leiden tot een grotere publieke belangstelling.

Ons clubbestuur heeft al sinds 2017 een koers ingezet die uiteindelijk moet leiden tot een overstap van onze Zondag 1 naar het zaterdagvoetbal. Die koers is gebaseerd op de breed gedragen wens van de oudste junioren om na overstap naar de senioren op zaterdag te willen blijven voetballen. Via deze weg optimaliseren we de gewenste doorstroom van eigen jeugd. De animo om op zondag te voetballen wordt – niet alleen bij ons, maar ook landelijk – steeds minder.

Willen we met de Zondag 1 de overstap naar de zaterdag maken, dan dienen we uiterlijk 14 september a.s. een verzoek daartoe bij de KNVB te hebben ingediend. Hoofdzakelijk door eerder genoemde sportieve redenen, maar tevens ook vanuit financiële overwegingen en de continuïteit van de vereniging is het bestuur voornemens dit verzoek in te dienen.

Omdat dit bestuursbesluit consequenties heeft voor de manier waarop we als club vanaf volgend seizoen georganiseerd zullen zijn en bijv. de doorstroming van de jeugd invulling gaan geven, wil het bestuur dit besluit graag toelichten in een informatiebijeenkomst op maandag 12 september a.s.. Tijdens deze bijeenkomst zal er naast een toelichting ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. De Raad van Advies en de technische staf van Zondag 1 en Zaterdag 1 zullen voorafgaand aan de bijeenkomst apart worden geïnformeerd.

Geïnteresseerden die meer willen weten over de gevolgen van de komst van de vernieuwde piramide voor onze club zijn a.s. maandag om 19.30 uur welkom in de bestuurskamer.