Kerstbingo en -toernooi vervallen

Gezien de huidige Corona-maatregelen en de onzekerheid omtrent de voortzetting ervan hebben wij besloten om de kerstbingo en het kersttoernooi te laten vervallen.

De kerstbingo stond gepland voor de 17e en het kersttoernooi voor 28 en 29 december. Het is jammer dat we de activiteiten geen doorgang laten vinden, maar gezien de ontwikkelingen vinden we dit een gepast besluit. Tevens brengt het uitdagingen met zich mee rondom planning, inkoop etc.

Ons hoogste doel moet zijn om iedereen te kunnen laten voetballen en om die reden zien we dit als een klein offer die daaraan kan bijdragen. Op naar een gezond nieuwjaar!