Maximaal 1 rij-ouder per circa 4 spelers

In verband met de huidige Corona-maatregelen zullen we vanaf aankomend weekend maximaal 1 rij-ouder per circa 4 spelers toestaan.

Veel van de bezoekende verenigingen zijn het afgelopen weekend netjes met de beperking omgegaan die ons is opgelegd, sommige iets minder.

Waar we eerder gevraagd hebben het aantal rij-ouders tot een minimum te beperken, vragen we bij deze auto’s maximaal te vullen en uit te gaan van 1 rij-ouder per liefst 4 spelers. We snappen dat dit soms in verband met het totaal aantal spelers uit zal komen op 2 of 3, maar het doel is toegang tot het sportpark tot een minimum te beperken.

Nogmaals dank voor alle medewerking.