RKSV Halsteren aan de slag met sportiviteit en respect

In de Algemene Ledenvergadering van 23 juni jl. werd voor het thema sportiviteit en respect een belangrijk besluit genomen: de vaststelling van een tuchtreglement. Met dit tuchtreglement heeft de club vanaf nu de mogelijkheid aanvullend op de sancties van de KNVB eigen maatregelen te nemen voor misdragingen die niet of niet voldoende door de KNVB bestraft zijn. Dit klinkt erg zwaar, maar de club hoopt dat er van het tuchtreglement een preventieve werking uit gaat. We zijn een sportieve en respectvolle club, en dat willen we ook graag blijven.

Om het tuchtreglement ook echt te kunnen toepassen hebben we nu ook de beschikking over een tuchtcommissie. Hierin hebben Micha Verschoor, Sam van den Akker en Tessa Engler zitting. De tuchtcommissie is bereikbaar via tuchtcommissie@rksvhalsteren.nl. In de tuchtcommissie is nog plaats voor meer leden, dus als je hierin interesse hebt en sportiviteit en respect een warm hart toedraagt, neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator Wilbert de Jongh (06-86838963 of vrijwilliger@rksvhalsteren.nl).

Preventie

Ook op het gebied van preventie zet de club enkele belangrijke stappen. Zo is Tessa Engler recent gestart als gecertificeerd vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor RKSV Halsteren. Een  VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De VCP zorgt ervoor dat indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. De taken van de VCP liggen vooral op procedureel adviserend vlak. Tessa is bereikbaar via emailadres vcp@rksvhalsteren.nl.

VOG

Voor komend seizoen verlangen we van alle vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG). De club kan hiervoor gebruik maken van de Gratis VOG Regeling, zodat hieraan voor de club en de vrijwilligers geen kosten verbonden zijn. Alle vrijwilligers zullen de aankomende periode per email een uitnodiging ontvangen de VOG aan te vragen. Het enige wat men voor de aanvraag nodig heeft is DigiD.

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over de commissie Sportiviteit en Respect, ons beleid, onze preventieve maatregelen en het tuchtreglement. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op via sportiviteitenrespect@rksvhalsteren.nl.

De club hoopt dat het met deze hernieuwde aanpak van het thema sportiviteit en respect een nog veiligere sportomgeving aan kan bieden, waarin geen plaats is voor grensoverschrijdend en ontoelaatbaar gedrag.