Theatervoorstelling positief coachen

Op woensdag 12 oktober wordt er een gratis voorstelling gegeven omtrent positief coachen in de kantine van sv Dosko.

Deze voorstelling is voor alle geïnteresseerden, maar vooral voor coaches van de jeugd, hun ouders en bestuurs- of commissieleden. Aanmelden vereist!

Het is belangrijk dat velen deze voorstelling over een positief sportklimaat beleven. Want in een dergelijk klimaat bij onze club:

  • kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen (en verbeteren dus de prestaties)
  • en haken zij minder snel af,
  • komen er minder incidenten voor
  • en is het voor trainers / coaches leuker om actief te blijven en te worden.

De voorstelling geeft daarvoor een krachtige aanzet.

Klik hier voor een preview.