Tot nader order geen horizontale overstap Zondag 1

In navolging op interne gesprekken over de horizontale overstap van de Zondag 1 naar de zaterdag met ingang van seizoen 23/24 heeft er maandag 12 september jongstleden een ingelast bestuursoverleg plaatsgevonden. Dit in plaats van een eerder aangekondigd inloopspreekuur om deze beslissing toe te lichten. Na alle partijen te hebben gehoord heeft het bestuur besloten de beslissing rondom de officiële overstap tot nader order uit te stellen.

Doorstroom

Het voornaamste doel van de voorgenomen overstap is om één vlaggenschip op zaterdag te hebben spelen, zodat onze talentvolle jeugd door kan stromen én daarbij op zaterdag kan blijven spelen. Deze gewenste doorstroom is echter van vele zaken afhankelijk en zullen nader onderzocht en behandeld dienen te worden. Als beide elftallen straks op zaterdag spelen is doorstroom geen automatisch gegeven.
Tevens heeft de introductie van het weekendvoetbal per seizoen 23/24 reeds tot gevolg dat de Zondag 1 de uitwedstrijden op zaterdag zal spelen tegen zaterdagteams. Thuis zullen deze wedstrijden in overleg ook op zaterdag kunnen plaatsvinden.

Financiële continuïteit

Het andere doel achter het toewerken naar één vlaggenschip is financieel van aard, waarbij we de continuïteit van de vereniging willen waarborgen. Met betrekking tot dit onderwerp hebben de gesprekken ook nieuwe inzichten opgeleverd die ons de ademruimte geven om de beslissing tot nader order uit te kunnen stellen.

Samenwerking

Als vervolgstap zullen wij als bestuur, in samenspraak met staf, het technische hart en spelersraden Zaterdag en Zondag 1, een holistische invulling gaan uitwerken waarin we zowel sportief als financieel belang borgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het kopen van tijd voor de voorgenomen samenwerking om tot een oplossing te komen ons als vereniging sterker zal maken.