Wervingsactie vrijwilligers van start

We starten met het nieuwe seizoen en we hebben er zin in!

Afgelopen seizoen heeft het voetbal om de bekende redenen stil gelegen. De coronamaatregelen en de uitvoering hiervan hebben ook gevolgen gehad voor onze verenigingsorganisatie. Al jaren merken we dat het aantal vrijwilligers binnen de club terugloopt. Op het moment merken we dat het tekort aan vrijwilligers nijpend wordt en dat de voortgang van de activiteiten in gevaar komt.

Een vereniging valt of staat bij de inzet van vrijwilligers. Immers wanneer dit betaalde functies zouden zijn zou de contributie een veelvoud bedragen van het huidige bedrag. Ondanks de uitdaging waar wij als vereniging voor staan op financieel gebied als gevolg van de pandemie heeft het bestuur besloten om de contributie niet te verhogen!
Daarnaast is er een kortingsregeling getroffen voor het huidige seizoen voor alle trouwe seniorenleden. Als tegenprestatie vragen wij wat meer betrokkenheid van onze leden.

We hebben het vrijwilligersbeleid aangepast en hierdoor hopen we onze organisatie te versterken en het enthousiasme en de betrokken van onze leden te vergroten.

We hebben vier doelen geformuleerd:
– Invullen van huidige vacatures;
– Nieuwe vrijwilligers aantrekken die wellicht weer een andere visie hebben op het invullen van een functie. “Nieuw bloed in de organisatie.”
– Ontlasten van “supervrijwilligers”;
– De betrokkenheid van de leden vergroten.

Korte samenvatting:

Wij gaan de senioren en Onder 19-teams een keuze laten maken uit het aanbod van vrijwilligerstaken. Zij gaan taken “adopteren”. Per team kunnen zij dan kiezen waar hun voorkeur naar uit gaat en waar zij op inschrijven. Deze aanmeldingen worden door leden van het bestuur en/of de vrijwilligerscoördinator geïnventariseerd en waar nodig wordt hierop bijgestuurd. Teams kunnen een voorkeur aangeven, maar de uiteindelijke toewijzing gebeurt door leden van het bestuur en/of de vrijwilligerscoördinator.

Extra beloning van deelnemende teams

Naast eerdere genoemde opzet willen we graag de teams belonen voor hun inzet. Nadat het seizoen voorbij is krijgt ieder team wat 5 of meer punten heeft verzameld € 50,- te besteden.
Dit kan op de volgende manieren:
1. € 50,- korting op de contributie van de uitvoerende vrijwilliger of een van de teamleden;
2. € 50,- korting op aanschaf van RKSV Halsteren merchandise;
3. € 50,- te besteden door het team in de kantine van RKSV Halsteren.

Koppeling “Vrienden van de Jeugd van Halsteren”

Verder willen we het idee van de Vrienden van de Jeugd van Halsteren ook op het vrijwilligersbeleid toepassen. Dit is een initiatief om (ouders van) leden als vrijwilliger in het zonnetje te zetten wanneer ze RKSV Halsteren ondersteunen en iets voor de club als vrijwilliger kunnen/willen doen. Dit willen wij graag op de volgende manieren zichtbaar maken (mits de persoon in kwestie hiermee instemt):
1. Naamsvermelding in de kantine via een televisiescherm het hele jaar
2. Naamsvermelding op de website het hele jaar
3. Naamsvermelding op de teamfoto die in de kantine wordt gepresenteerd gedurende het hele seizoen

Het vrijwilligersbeleid zal binnenkort worden toegelicht aan de teams bij de eerste trainingen van het seizoen. Op 10 oktober a.s. dienen alle voorkeuren binnen te zijn. En per 1 november a.s. worden alle taken toegewezen en gepubliceerd.